Wakkerte

Dialectische gedragstherapie - Psychodrama - Psychotherapie

Dialectische gedragstherapie.

 • Omgaan met overweldigende emoties.
  Praktische oefeningen om je interpersoonlijke effectiviteit te vergroten, je emoties te reguleren, mindfulness te leren en stress en verdriet te accepteren.

Matthew MCKay, Jeffrey Wood en Jeffrey Brantley.
www.hogrefe.nl.

 • Evenwicht in Borderline. Borderline in Evenwicht.
  Gents werkboek voor mensen met borderlineproblematiek volgens de dialectische gedragstherapie.

Caroline Vogels, Marleen de Winne, Valerie Fonteyne, Chris Deleu, Gwen Algoet.
Te verkrijgen in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Camillus.

 • Waarom veranderen (meestal) mislukt.
  Martin Appelo (gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut) legt op basis van wetenschappelijk onderzoek uit waarom veranderen meestal mislukt, en wat er voor nodig is om het wel voor elkaar te krijgen.
  Dit boek helpt je te begrijpen waarom er zo’n grote kloof zit tussen wat je zegt en wat je doet. Helder en in duidelijke taal geschreven met veel voorbeelden. Een aanrader.

 • Borderline Times. Het einde van de normaliteit.
  Dirk De Wachter.
  Dirk de Wachter schetst borderline als een maatschappelijk ziektebeeld. We leven in borderlinetijden. De lijn tussen patiënten en niet-patiënten is filterdun.

Spiritueel getinte boeken:

 • Lessen voor levenden. Intens Leven en Sterven.
  Elisabeth Kübler –Ross.
  In beide boeken spreekt Elisabeth Kübler-Ross over haar eigen ervaringen met het begeleiden van stervenden, het stervensproces, en het ‘leven’ na de dood. Hoewel haar persoonlijke ervaringen gaan over het sterven, geeft ze tevens de meest waardevolle lessen voor de levenden. Met welke onverwerkte emoties - angst, woede, verdriet -  lopen wij zelf rond? Pas als we deze emoties verwerkt hebben, komen we in contact met onze onvoorwaardelijke liefde, en kunnen we pijn, ziekte en sterven werkelijk tegemoet treden. We leren om de volledige intensiteit van het leven aan te gaan.

 • Woorden van Zijn. De Fluisterboom. De kunst van het Accepteren.
  Gwendoline Remmerie.
  Gwendoline Remmerie is de auteur van veelgelezen boeken over authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling. In haar open huis Omni Terra begeleidde ze al tal van mensen en groepen bij het naar voor brengen van de authentieke innerlijke kracht die in iedereen aanwezig is.
  www.boekenvangwendoline.com.

 • Genezen door Genade. Een nieuw model voor transformatie en Heling
  Caroline Myss.
  Caroline Myss verandert onze kijk op crisis en ziekte op een ingrijpende manier.

 • De wereldziel.
  Frédéric Lenoir.
  Zeven wijzen uit alle continenten ontmoeten elkaar in Toulanka, een afgelegen klooster in de Tibetaanse bergen. Elke wijze verneemt in een droom dat de wereld aan aan de vooravond van een diepe crisis staat. Daarop besluiten ze samen zeven universele ‘sleutels van wijsheid’ te formuleren aan een jonge lama en een Nederlands meisje. Ze putten daarvoor uit eigen ervaringen en tradities.
  De Franse bestsellerauteur Frédéric Lenoir schrijft zowel fictie als non-fictie.
 

De Strijders van het licht
(Paulo Coelho)

IEDERE STRIJDER VAN HET LICHT is weleens bang geweest om de strijd aan te gaan.
Iedere strijder van het licht heeft in het verleden weleens iemand in de steek gelaten of bedrogen.
Iedere strijder van het licht heeft weleens een weg gevolgd die niet de zijne was.
Iedere strijder van het licht heeft weleens geleden onder dingen die er niet toe doen.
Iedere strijder van het licht heeft weleens gevonden dat hij geen strijder van het licht was.
Iedere strijder van het licht heeft weleens zijn spirituele plichten verzaakt.
Iedere strijder van het licht heeft weleens ja gezegd terwijl hij nee wilde zeggen.
Iedere strijder van het licht heeft weleens iemand gekwetst van wie hij hield.
Daarom is hij een strijder van het licht; hij is door dit alles heen gegaan en heeft nooit de hoop verloren beter te worden dan hij was.

EEN STRIJDER VAN HET LICHT doet altijd iets ongewoons.
Hij kan van die dagen hebben dat hij de weg naar zijn werk dansend aflegt, dat hij een onbekende diep in de ogen kijkt en een gesprek begint over liefde op het eerste gezicht.
Of hij kan een idee verdedigen dat misschien belachelijk is. Een strijder van het licht staat zulke dingen toe.
Hij is niet bang te huilen om oude wonden of te juichen om nieuwe ontdekkingen.
Wanneer hij voelt dat het zover is, laat hij alles in de steek en stort zich in een avontuur waarnaar hij zo heeft uitgezien. Wanneer hij voelt dat hij de grenzen van zijn krachten heeft bereikt, verlaat hij het slagveld. En hij neemt het zichzelf dan niet kwalijk dat hij één of meer rare dingen heeft gedaan.
Een strijder probeert geen rol te spelen die anderen voor hem hebben uitgezocht. Daar brengt hij zijn dagen niet mee door.

IEDERE STRIJDER VAN HET LICHT heeft zijn moeder weleens horen beweren: ‘Dit moet hij in een vlaag van verstandsverbijstering hebben gedaan, dan kan niet anders. Want eigenlijk is het een heel goede jongen.’
Met alle respect voor zijn moeder, een strijder van het licht weet dat het niet zo is. Hij is niet van zins zich voortdurend schuldig te voelen over de ondoordachte dingen die hij heeft gedaan en evenmin zich te excuseren voor de fouten die hij maakt. Op die manier zou hij er nooit aan toekomen zichzelf te corrigeren.
Hij gebruikt zijn gezonde verstand en beoordeelt zijn daden naar het resultaat ervan en niet naar de intenties die eraan ten grondslag lagen. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor alles wat hij doet, ook al moet hij een hoge prijs betalen voor zijn fouten.
Een oude Arabische zegswijze luidt: ‘God beoordeelt de boom niet naar zijn wortels maar naar zijn vruchten.’

 

EEN SNAAR DIE STEEDS gespannen staat, raakt ontstemd.
Een strijder die almaar traint, verliest zijn creativiteit in het gevecht. Een paard dat steeds hindernissen moet nemen, breekt uiteindelijk een been.
Een boog die iedere dag gebogen wordt, schiet de pijlen niet meer met dezelfde kracht weg.
Daarom zoekt een strijder van het licht afleiding in de kleine dingen van alledag, ook al staat zijn hoofd er niet naar.

WANNEER JE IETS WILT, spant het hele Universum voor jou samen.
De strijder van het licht weet dat. Om die reden gaat hij in zijn denken met de nodige omzichtigheid te werk. Verborgen onder een reeks goede bedoelingen liggen gevoelens die niemand zichzelf durft te bekennen: wraak, zelfdestructie, angst, schuld, leedvermaak.
Het universum oordeelt niet. Het spant samen ten dienste van wat we wensen. Daarom heeft de strijder de moed om naar de duistere zijde van zijn ziel te kijken, en na te gaan of hij niet bidt om iets wat niet goed voor hem is.
Hij is steevast alert op wat hij denkt.

DE STRIJDER VAN HET LICHT WEET dat alles wat met hem te maken heeft - zijn  overwinningen, zijn nederlagen, zijn geestdrift en zijn moedeloosheid - onderdeel  is van zijn Goede Gevecht. Per situatie zal hij de juiste strategie weten te kiezen. Een strijder streeft er niet naar consequent te zijn. Hij heeft met zijn tegenstrijdigheden leren leven.

www.paulocoelho.com

Wolven

Op een avond vertelde een oude Cherokee-indiaan zijn kleinzoon over een strijd die in het binnenste van de mensen woedt.
Hij zei: ‘Mijn kind, de strijd gaat tussen de “wolven” in ons allemaal. De ene wolf is KWAAD.  Dit is woede, afgunst, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, wrok, minderwaardigheid, leugens, misplaatste trots, superioriteit en ego.
De andere wolf is GOED. Dit is vreugde, vrede, liefde, empathie, gulheid, goedheid, bescheidenheid, vriendelijkheid, compassie, waarheid en vertrouwen.’
De kleinzoon dacht hier een minuutje over na en vroeg zijn grootvader toen: ‘Welke wolf wint er grootvader?’
De oude Cherokee antwoordde rustig: ‘Degene die je voedt.’

Hoe ga je nu om met verschillende emoties? Emoties kun je beter niet onderdrukken of veroordelen. Emoties maken een belangrijk deel uit van je wezen en als zodanig verdienen zij respect en aanvaarding. Je kunt de emoties in jezelf beschouwen als kinderen die jouw aandacht en respect nodig hebben, én jouw begeleiding. Een emotie kun je zien als iets wat bij je komt om geheeld te worden.
Het is daarom belangrijk niet volledig in de emotie op te gaan, maar om er met bewustzijn naar te kunnen kijken.  Je zou het zo kunnen zeggen: een emotie moet je niet onderdrukken, maar je moet haar anderzijds ook niet verheerlijken.  Want als dat laatste gebeurt, dan wordt het kind in jezelf een tiran die je overheerst en waarop je geen vat hebt.
Om je emoties te kunnen beheersen moet je er afstand van kunnen nemen zodat je kunt nadenken over hoe er vaardig met om te gaan.

STOPPEN + STILSTAAN + OBSERVEREN EN BESCHRIJVEN + HANDELEN
De eenheid zit hem in het feit dat emoties een deel van jezelf blijven.

Sterke intense emoties kunnen je gedachten verstoren, feiten vertroebelen, excuses en oordelen vergroten en het bewust kunnen nadenken over nadelige gevolgen doen verschrompelen.

MAAR… emoties op zich zijn zeker niet slecht of problematisch!                                                                                           
We hebben emoties nodig om een gezond leven te leiden.  Intense liefde kan een motivatie zijn om duurzame relaties op te bouwen, moederliefde kan grenzen verleggen, intense toewijding of verlangen kan helpen om de moeilijkste taken te volbrengen…

 • Emoties zijn tijdsgebonden, ze komen en ze gaan, net als golven. Ze ebben weg nadat ze een piek bereikt hebben.
 • Hoewel emoties van korte duur zijn, kunnen ze zichzelf wel in stand houden.
 • Als een emotie langere tijd aanhoudt, een paar dagen, wordt het een stemming genoemd.  In tegenstelling tot emoties missen stemmingen een duidelijke aanleiding. Stemmingen kunnen tot weken, maanden aanhouden.
 • Verdriet is bijvoorbeeld een emotie, depressiviteit een stemming.

In wezen gaat het dus om het vinden van een punt in jezelf van waaruit je noch te ver doorschiet in je emoties, noch deze onderdrukt.

‘Feelings are like waves, we can’t stop them from coming, but we can choose which one to surf!'

 

Gedachten zijn gedachten zijn gedachten zijn gedachten

Gedachten zijn producten van onze geest.
Dingen die nu eenmaal ontstaan..
Zonder dat we altijd goed weten waarom we ze denken.
Net zoals dromen eigenlijk.
Of fantasieën.

We kunnen de gedachten, dromen of fantasieën soms overwaarderen.
Denken dat ze wel een bepaalde waarde moeten hebben.
Of dat er een goede reden moet zijn waarom we die gedachten hebben.
En als we daarachter komen, we heel wat wijzer zullen zijn.
Omdat die gedachten, fantasieën of dromen heel wat te vertellen hebben
over ons “ware ik”.

En stel nu eens dat die gedachten, fantasieën en dromen er zomaar zijn.
Zonder dat er een goede reden voor is.
Of dat ze zelfs niet zo belangrijk zijn als we denken,
dat ze alleen belangrijk worden.
Omdat we ze belangrijk maken door er steeds mee bezig te zijn.

Wat er ook van zij, gedachten zijn gedachten.
Gedachten zijn geen feiten.
Feiten kunnen we waarnemen.
Kunnen ook door anderen gezien worden.

Misschien moeten we dan ook gedachten niet behandelen als feiten.

Gedachten zijn Gedachten
Feiten zijn Feiten

Misschien ontstaan er wel problemen.
Van het moment dat we gedachten behandelen als feiten.

Gedachten kunnen ons wel helpen.
Of tegenwerken.
Als gedachten niet waar of onwaar zijn (anders dan feiten)
komt het er vooral op aan na te gaan
of onze gedachten ons vooruit helpen
of ons eerder ziek maken.

Dan zullen we moeten nagaan of we van ziekmakende gedachten kunnen overschakelen naar Helende gedachten.