Wakkerte

Dialectische gedragstherapie - Psychodrama - Psychotherapie

Dialectische gedragstherapie.

Beschouw je eigen keuzes en overwin de tegenstrijdigheid die zich laat kennen. Biedt ruimte, onderga, verken de mogelijkheden die er voor je klaarstaan.

Drie kerntheorieën dragen het programma:

 • Zen/validatie
 • Gedragsleer
 • Dialectiek

De vermenging van gedragsprincipes en Zen levert een therapievorm op waarin logica en paradox vermengd zijn, waarin veranderingsgerichtheid en acceptatie hand in hand gaan.
DGT is een flexibele therapievorm waarin 'aandachtig zijn' centraal staat.
Niet de theoretische kennis maar de praktische toepassing van de modules zal leiden tot verandering van dysfunctionele gedragingen en ervaringen.
Op geleidelijke wijze word je blootgesteld aan je emoties, gewaarwordingen, gedachten. Het is balanceren tussen acceptatie van gebeurtenissen en verandering teweegbrengen.

Dialectiek:
Dialectisch werken betekent erkennen dat beide gezichtspunten in elke situatie waardevol zijn.

Korte voorstelling van de verschillende modules waarmee gewerkt kan worden.

 • KOV: kernoplettendheidsvaardigheden.
  Het gaat om het aanleren van aandachtsprocessen. Waar schenk je aandacht aan? Hoe lang schenk je er aandacht aan? In DGT worden drie primaire geestestoestanden gepresenteerd: "redelijke geest”, “ emotionele geest” en “wijze geest”. De term geest verwijst naar de manier waarop je je aandacht richt. Wat kun je doen om je “wijze geest” meer te laten spreken en hoe doe je dat.
 • Crisisvaardigheden.
  Enerzijds hoe overleef je een crisis? Welke middelen zijn er om een crisis te overleven?
  Anderzijds, “radicale acceptatie”. Hoe zet je lijden, dat je niet kan verdragen, om in pijn die wel te dragen is.
 • Intermenselijke effectiviteitsvaardigheden.
  Wat is passend voor mezelf en wat is passend voor de ander?
  Vaardigheden om relaties te herstellen zijn belangrijker dan te voorkomen dat er barsten in de relatie komen.
 • Emotieregulatievaardigheden.
  Hoe gaan we op een gezondere manier om met primaire en secundaire emoties. Emoties observeren zonder dat ze overweldigend worden?

Meditatie / visualisatie / bewustwordings- en ademhalingsoefeningen vormen een belangrijk gegeven en komen ruimschoots aan bod.

De helende kracht van Meditatie :

Al meer dan tweeduizend jaar beweert men dat meditatie talloze positieve effecten kan hebben op zowel lichaam als geest.
Recent probeert ook de wetenschappelijke wereld langs empirische weg de vele positieve veranderingen die zich tijdens meditatie voordoen te ontrafelen, zoals de afname van stresshormonen en een toename van biologische kenmerken die duiden op lichamelijke ontspanning.
Beoefenaars geven aan dat ze behalve de directe effecten van meditatie ook blijvende effecten ervaren:

 • Beter in staat zijn om met lastige situaties en heftige emoties om te gaan.
 • Empathie en mededogen nemen toe.
 • Het geheugen werkt beter.
 • Men is aandachtiger.

Onderzoeksresultaat gaf weer dat bij een groep meditatiebeoefenaars een afname van activiteit in een deel van de hersenen is, met name in de amygdala. De amygdala is verantwoordelijk voor de zogenaamde vecht-of vluchtreactie. De verminderde activiteit betekent dat iemand minder snel geagiteerd raakt en een groter gevoel van welzijn ervaart.

We ontvangen voortdurend prikkels via onze zintuigen, waardoor gedachten ontstaan. Met als gevolg dat we overmand worden door allerlei verschillende emoties, die vervolgens de leidraad voor ons handelen worden zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Onze meeste handelingen gaan hierdoor automatisch en niet bewust. Ze zijn een reactie op een prikkel en komen meestal op zonder dat we er iets aan kunnen doen.
We denken dat we onze handelingen, gedachten en keuzes in de hand hebben, maar hoe vrij zijn we eigenlijk?

De communicatie die we met anderen hebben , hangt dus altijd af van onze gemoedsstemming, onze interpretatie en onze gewoonten.
Dit gegeven laat ons inzien hoe belangrijk het is om onze geest te leren kennen.
Door te mediteren leren we meer aanwezig te zijn zowel bij onszelf als bij anderen. Hierdoor kunnen we ons eigen gedrag observeren en dit bewuster gewaarworden.

Emoties lijken net ongenode gasten. Ze zijn er gewoon ineens, ze overkomen ons zonder dat we er iets aan doen. We kunnen er echter wel iets aan doen. We kunnen rustiger worden, goed leren kijken en luchtiger worden.
We hebben geen controle over de dingen die gebeuren, wel over de manier waarop we ermee omgaan.

Uit: De helende kracht van Meditatie.
Andy Frasier.
Met bijdragen van onder meer Jon Kabatt-Zinn, Sogyal Rinpoche en Edel Maex.

 

Zelf - Integratie

Zelf - Integratie als weg naar jouw diepste bron, naar zelfwaardering, vergeving en innerlijke vrede.

Deze methode werd ontwikkeld door Joost Vanhove en wordt helder en efficiënt beschreven in het boek: ‘Het Gouden Geschenk’. Auteur: Joost Vanhove.

De methode van Zelf - Integratie bestaat uit drie basisonderdelen en een extra vierde deel.

DEEL I. DE DRIE KOSTBARE SCHATTEN krachtbronnen in jezelf opnemen.

1. De energie die je in een relatie of periode hebt gestopt, terughalen.
2. De energie van alle goede momenten uit een periode of relatie, opnemen in jezelf.
3. De energie van alle lessen die je uit een periode kunt halen, opnemen in jezelf.

DEEL II. HET GROTE WEERZIEN zelfbeeld transformeren en opnemen.

Dit deel gaat over hoe je jouw zelfbeeld kunt versterken, in het reine komt met verschillende deelaspecten van jezelf, hoe je jezelf op een steeds dieper niveau kunt vergeven en daardoor meer van jezelf houden.
Van zelfafwijzing naar zelfbegrip.

DEEL III. VAN LOOD NAAR GOUD beperkende energieën transformeren.

In dit deel worden energieën (herinneringen, emoties, gedachten …) die je ervaart als blokkerend, incongruent, traumatisch, afremmend behandeld. Je leert deze energieën te herkennen, de positieve lessen eruit te trekken en de beperkende energie te transformeren.

DEEL IV. EENHEIDSERVARING INTEGREREN de diamant in het hart.

In dit deel leer je hoe je je allerhoogste waarden gemakkelijker kunt realiseren, vertrekkende vanuit de situatie waarin je je nu bevindt. Het is een proces dat erop gericht is de enorme rijkdom aan inzicht, kracht, intuïtieve leiding die inherent aanwezig is in eenheidservaringen ( mystieke ervaringen) te activeren en toegankelijk te maken.

Deze 4 healingprocessen van Zelf - Integratie brengen diepe genezing teweeg op lichamelijk, emotioneel en mentaal vlak.